MENU CLOSE

EPC

 

EPC is de afkorting van energieprestatiecertificaat. Een EPC toont aan hoe energiezuinig een gebouw is. Een residentiële eenheid is bijvoorbeeld een woning, appartement of een collectief woongebouw, zoals een studentenhuis.
Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders. Soms is een EPC ook nodig als bewijs voor een premie, subsidie of renovatie.

Een ‘residentiële eenheid’ beschikt over:

 • de nodige woonvoorzieningen om autonoom te kunnen functioneren, zoals een woonruimte, een eigen toilet, een eigen bad of douche, een eigen keuken of kitchenette
 • en een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte (nieuwe voorwaarde sinds 1-6-2020).

Een EPC voor een residentiële eenheid wordt opgemaakt:

 • per eengezinswoning
 • per appartement en per studio
 • per collectief woongebouw (bijv. gebouw met studentenkoten).

Dit EPC moet worden opgemaakt door een erkende energiedeskundige (type A).
Een EPC is maximaal 10 jaar geldig. In bepaalde gevallen is eerder een nieuw EPC nodig.
Bij verkoop (elke notariële overdracht) moet een EPC beschikbaar zijn dat opgemaakt is vanaf 2019. Hebt u een ouder, geldig EPC dan moet u in dat geval toch het EPC laten vernieuwen.

Het EPC vervalt:

 • als de gebouweenheid van bestemming verandert (bijvoorbeeld van wonen naar winkel, restaurant of kantoor of omgekeerd)
 • als het aantal gebouweenheden verandert (bijvoorbeeld als een eenheid wordt opgesplitst in 2 eenheden)
 • als een nieuw EPC wordt ingediend.

Sinds 2019 wordt de energiezuinigheid weergegeven met een EPC-label. Dit label gaat van een rode letter F (slechte score) tot een donkergroene A+ (heel goede score).
Op het EPC staat ook de energiescore van de wooneenheid in kWh/(m² jaar) (kilowattuur per vierkante meter per jaar). Hoe lager die energiescore, hoe energiezuiniger de wooneenheid is. In het EPC staan ook aanbevelingen over hoe de wooneenheid nog energiezuiniger gemaakt kan worden. Het EPC legt echter geen eisen op aan het gebouw.

 

 

bronvermelding : vlaanderen.be/EPC NR + vlaanderen.be/EPC NR

EPC kNR

 

Het energieprestatiecertificaat voor kleine, niet-residentiële eenheden (EPC kNR) kan sinds 2020 opgemaakt worden bij de verhuur, verkoop en andere overdracht van gebouweenheden die niet bestemd zijn om te wonen, zoals horeca- of handelszaak, klein kantoor, praktijk, B&B, …

Dit EPC kNR toont aan hoe energiezuinig een kleine niet-residentiële gebouweenheid is. Op het EPC kNR staan ook concrete aanbevelingen om de gebouweenheid energiezuiniger te maken.

Voorwaarden:

 • het EPC kNR wordt opgesteld per kleine, niet-residentiële eenheid
 • een kleine, niet-residentiële eenheid mag geen deel uitmaken van een groot niet-residentieel geheel, zoals een winkelcentrum
 • de bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid mag niet groter zijn dan 500 m²
 • het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat de eenheid bevat mag niet groter zijn dan 1000 m² en bevat geen niet-residentiële eenheid die groter dan 500 m² is
 • en een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte (nieuwe voorwaarde sinds 1-6-2020)
 • het EPC kNR moet worden opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A

Het EPC kNR is 10 jaar geldig, maar vervalt:

 • als de gebouweenheid van bestemming verandert, bijvoorbeeld van winkel, restaurant of kantoor naar wonen of omgekeerd
 • als een nieuw EPC is ingediend

bronvermelding : vlaanderen.be/EPC

EPC NR

 

Het EPC voor niet-residentiële eenheden(EPC NR) geeft de energiezuinigheid weer van een gebouweenheid die gebruikt wordt als kantoor, school, winkel, ziekenhuis,… en toont hoeveel inspanningen nog nodig zijn om te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid.

Het EPC NR is sinds 1 januari 2023 verplicht bij de verkoop van niet-residentiële gebouweenheden.
Sinds 1 mei 2023 is een EPC NR ook verplicht bij verhuur en bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom.
Let op: deze verplichting geldt enkel als een volledige gebouweenheid verkocht, overgedragen of verhuurd wordt. Als slechts een deel van een gebouweenheid verhuurd wordt (bv. een kleine kantoorruimte in een kantoorgebouw) moet geen EPC NR worden opgemaakt.

Voorwaarden:

 • een EPC NR) wordt opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid
 • niet-residentiële gebouweenheden zijn alle gebouweenheden die als hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ hebben, dus álle gebouweenheden behalve woongebouwen, industriegebouwen en landbouwgebouwen
 • een EPC NR is 5 jaar geldig

bronvermelding : vlaanderen.be/EPC

LANGE TERMIJN VISIE EPC

 

Een EPC label A is het ultieme einddoel voor iedere woning of appartement tegen 2050. Het langetermijnpad werd vastgelegd met tussentijdse verstrengingen in 2028, 2035, 2040 en 2045.

 • vanaf 1 januari 2023: verplicht renoveren(binnen 5 jaar) bij aankoop van woning tot label D, voor appartement tot label D
 • vanaf 1 januari 2028: verplicht renoveren(binnen 5 jaar) bij aankoop van woning tot label C, voor appartement tot label C
 • vanaf 1 januari 2035: verplicht renoveren(binnen 5 jaar) bij aankoop van woning tot label B, voor appartement tot label C
 • vanaf 1 januari 2040: verplicht renoveren(binnen 5 jaar) bij aankoop van woning tot label A, voor appartement tot label B
 • vanaf 1 januari 2045: verplicht renoveren(binnen 5 jaar) bij aankoop van woning tot label A, voor appartement tot label A

EPC tijdlijn

 

TIJDSLIJN EPC NR

De verplichting om over een EPC NR te beschikken, zal stap voor stap verscherpen tot elke grote niet-residentiële gebouweenheid in 2026 over een EPC beschikt, ook zonder dat het overgedragen of verhuurd wordt.

2024

vanaf 1 januari 2024 moeten alle grote gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen beschikken over een EPC voor niet-residentiële gebouwen. Voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250m² geldt bovendien een uithangplicht.

2025

vanaf 1 januari 2025 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht verkoop (en andere overdrachten) of verhuur.

2026

vanaf 1 januari 2026 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht verkoop (en andere overdrachten) of verhuur.

2028

vanaf 1 januari 2028 moeten alle grote gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen (behalve voor gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs) over een geldig EPC NR beschikken, waaruit blijkt dat minimaal een label E behaald wordt.

2030

vanaf 1 januari 2030 moet elke grote niet-residentiële eenheid over een geldig EPC NR beschikken, waaruit blijkt dat minimaal een label E behaald wordt.

bronvermelding : vlaanderen.be/EPC