MENU CLOSE

Energie Prestatie Certificaat

De energiegraadmeter van uw woning
met rechtstreekse impact op de waarde van uw eigendom

Wat is het EPC?

 

EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen(2008-2009).

Sinds november 2008 is het EPC of energieprestatiecertificaat verplicht bij de verkoop van appartementen en woningen. Sinds januari 2009 is het document ook verplicht geworden bij de verhuur van wooneenheden zoals woningen, appartementen en woongebouwen. In het EPC vindt u meer informatie over de energiezuinigheid van een woning.

Het epc certificaat moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zoniet loopt de eigenaar risico op een boete.

 

Nieuwe verplichting (2012).

Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht om het kengetal en het adres van de woning of de unieke code van het certificaat te vermelden in de advertenties waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zoals advertenties in folders, tijdschriften, kranten, websites, nieuwsbrieven, beurzen, TV of radio. De uitgebreide richtlijnen kunt u hier nalezen: energiesparen

Verkopers en verhuurders moeten een beroep doen op een erkende energiedeskundige type A voor de opmaak van een EPC voor hun woning.

Een EPC is nodig bij de zuivere verkoop in volle eigendom of bij verhuur.

 

Nieuw en uitgebreid certificaat (2019).

Op de EPC’s opgemaakt na 1 januari 2019 staat een label voor de woning. Dit gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Vermeld dit label bij de publicaties waar u uw woning te koop of te huur aanbiedt. Een goed label is immers prima reclame voor uw woning!

Het EPC toont ook in hoeverre uw woning, appartement, studio, … al voldoet aan de energiedoelstelling van 2050.

Het vernieuwde EPC geeft op een geautomatiseerde manier tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren. Voor eengezinswoningen wordt automatisch een kostenraming meegegeven.

bronvermelding : energiesparen.be

Wat toont het EPC ?

 

Potentiële kopers of huurders krijgen met het EPC een idee van de energiezuinigheid van de woning. Verkopers en verhuurders kunnen op hun beurt de energiezuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten.

 

 • Op het EPC staat een kengetal (score). Het kengetal geeft het berekende energieverbruik weer per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal hangt af van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en warm water. Bij de berekening van het kengetal wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling van de (vorige) bewoners. Het kengetal kan dus afwijken van het verbruik op uw energiefactuur.

EPC - energie prestatie certificaat

 • Het kengetal krijgt een plaats op de kleurenbalk (gaat van groen tot rood). Een kengetal in de groene zone wijst op een energiezuinige woning. Een woning in de rode zone is energieverslindend. Op de kleurenbalk staan referentiewaarden, van 0 tot 700. Hoe hoger deze score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe minder energiezuinig de woning is. Voor oudere woningen kan het kengetal boven 700 uitkomen. Waarden van boven de 1.000 zijn geen uitzondering voor oude woningen die nog geen renovatie kregen.

 

 • Het EPC geeft ook een aantal energiebesparende aanbevelingen. De aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren maar tonen welke energiebesparende investeringen nuttig zijn voor de woning. Bepaalde energiezuinige investeringen komen bovendien in aanmerking voor een subsidie of een premie.

 

 • Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.

Welke woningen moeten bij verhuur of verkoop verplicht over een EPC beschikken ?

 

EPC is verplicht voor verkoop of verhuur van woongebouwen

 

 • De zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio, … in volle eigendom vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden. (Dit geldt ook voor de verkoop tussen familieleden)

 

 • De woninghuur en de verhuur van een woning, appartement, studio,… voor contracten vanaf twee maanden. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te huur wordt aangeboden..

 

 • Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, vakantiewoning,… .

 

Nieuwe EPC verplichtingen in de toekomst

 

 • Vanaf 2020 zal het EPC ook bij verkoop of verhuur van niet-residentiële gebouwen kleiner dan 500m² verplicht worden.

 

 • Vanaf 2022 zal een EPC voor gemeenschappelijke delen zoals de stookruimte, de gangen, … beschikbaar moeten zijn bij appartementsgebouwen. Dit staat los van verkoop en verhuur.

bronvermelding : energiesparen.be

Controle op aanwezigheid van het EPC

 

 • Het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert steekproefsgewijs op de aanwezigheid van een EPC bij woningen, appartementen, … die te koop of te huur worden aangeboden via immokantoren, websites, advertenties, ….

 

 • Iedereen kan het ontbreken van een EPC aan het VEA melden. Anonieme of onvolledige meldingen worden niet aanvaard.

 

 • Ook de notaris heeft meldingsplicht aan het VEA bij afwezigheid van een EPC.

 

 • In geval van afwezigheid van een EPC bij het te koop of te huur stellen van een woning, zal de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting. Afwezigheid van een EPC is op zich geen reden dat de woning niet kan verkocht of verhuurd worden, maar de eigenaar riskeert wel een administratieve geldboete tussen 500 euro en 5000 euro.

 

Het VEA is niet bevoegd om uitspraak te doen in contractuele geschillen tussen de betrokken partijen (verhuurder-huurder, makelaar-verkoper, koper- verkoper, notaris-verkoper, …). Deze bevoegdheid komt enkel toe aan de hoven en rechtbanken.

Controle op correctheid van het EPC

 

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert steekproefsgewijs op de geleverde prestaties, kwalificaties en de aanvullende vereisten van de erkende energiedeskundige en op de correctheid van het EPC.

 

Daarnaast kan ook schriftelijk een klacht/melding gedaan worden bij het VEA via www.energiesparen.be/info. Bij een klacht moet steeds het volledige adres van de woning die te koop of te huur staat en de adresgegevens van de eigenaar worden vermeld. Ook moet men de klachten omtrent het EPC verduidelijken. Anonieme of onvolledige meldingen worden niet aanvaard.

 

Als misbruiken worden vastgesteld of als blijk wordt gegeven van kennelijke onbekwaamheid, kan het Vlaams Energieagentschap de erkenning van de energiedeskundige intrekken. Als blijkt dat het EPC van onvoldoende kwaliteit getuigt of als uit de controle van de kwalificaties blijkt dat de energiedeskundige niet aan de voorwaarden voldoet, kan het Vlaams Energieagentschap de energieprestatiecertificaten in kwestie intrekken. Als bij de controle blijkt dat het energieprestatiecertificaat niet met de werkelijkheid overeenstemt, kan het Vlaams Energieagentschap aan de energiedeskundige een boete opleggen tussen 500 en 5000 euro.

 

Het VEA is niet bevoegd om uitspraak te doen in contractuele geschillen tussen de betrokken partijen (verhuurder-huurder, makelaar-verkoper, koper- verkoper, notaris-verkoper, …). Deze bevoegdheid komt enkel toe aan de hoven en rechtbanken.

Controle op de advertentieverplichting van het EPC

 

 • In elke advertentie of bekendmaking voor verkoop of verhuur van een woning moet onder meer de energiescore vermeld worden. Daaruit kunnen kandidaat-kopers of -huurders bij de keuze van een nieuwe woning afleiden hoe energiezuinig de woning is. Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning is. Die energiescore is het kengetal dat op het energieprestatiecertificaat (EPC) van de woning staat.

 

 • Als het kengetal en het adres of de unieke code niet of niet correct gepubliceerd wordt, kan het Vlaams Energieagentschap (VEA) een administratieve geldboete tussen 250 en 5000 euro opleggen.

Meer informatie in onze nieuwsbrief

Stap voor stap

 

De eigenaar die zijn gebouw wil verkopen of verhuren moet een erkende energiedeskundige type A contacteren om er voor te zorgen dat een EPC beschikbaar is op het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden.

 

De energiedeskundige type A komt ter plaatse langs om de woning te inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie …. De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen type A. Bij de inspectie moet de energiedeskundige type A het inspectieprotocol volgen. Door het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software verhoogt de reproduceerbaarheid. De energiedeskundige moet het EPC ondertekenen om rechtsgeldig te zijn. De energiedeskundige bezorgt het ondertekende EPC aan de eigenaar van de woning. De opmaak van een EPC neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag.

 

De EPC-score (kengetal) en het adres of de unieke code moeten vanaf 1/1/2012 gepubliceerd worden in alle commerciële publicaties, zoals advertenties in kranten, tijdschrijften, op websites, …. De unieke code is de tweede cijferreeks van het certificaatnummer.

 

Het EPC moet door de verkoper/verhuurder voorgelegd worden aan de (potentiële) kopers/huurders die de woning bezoeken.

 

Bij de verkoop van een woongebouw moet het EPC worden overgedragen aan de koper. In de notariële akte wordt een clausule met betrekking tot het EPC opgenomen. Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat.

 

Het VEA controleert steekproefsgewijs op aanwezigheid en correctheid van het EPC bij woningen die te koop en te huur worden aangeboden. De notaris heeft meldingsplicht aan het Vlaams Energieagentschap indien geen EPC aanwezig is. Als er geen EPC aanwezig is, zal de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting en riskeert hij een boete tussen 500 en 5000 euro. Verder wordt vanaf januari 2012 ook gecontroleerd of de juiste gegevens gepubliceerd worden bij de advertenties. In geval niet voldaan wordt aan deze advertentieverplichting riskeert de eigenaar of de gevolgmachtigde (=immo/notaris die de woning te koop stelt) een boete tussen 500 en 5000 euro.