MENU CLOSE

FAQ

Hoe en waar kan ik een duplicaat van mijn EPC opvragen?

Bent u het EPC kwijt?

 • Check via de Woningpas.
 • Opgelet, het EPC in de Woningpas is niet ondertekend door de energiedeskundige en dus ook niet rechtsgeldig. Vraag daarom bij de Energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt een ondertekend duplicaat.
 • Of vraag een duplicaat aan de Energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt.

Onder welke omstandigheden is een EPC verplicht ?

Je moet een EPC kunnen voorleggen:

 • bij de verhuur van een woning
 • bij de verhuur/verkoop van studentenkamers met gemeenschappelijke keuken, badkamer of toilet is een EPC verplicht voor het volledige gebouw
 • bij de verhuur/verkoop van studentenkamers met aparte faciliteiten is een EPC verplicht per studentenkamer
 • bij de verkoop van een serviceflat
 • bij de verhuur van een serviceflat met huurovereenkomst
 • bij de verkoop van een woning zonder verwarming is er sinds 1 julie 2017 ook en EPC nodig
 • bij de verkoop/verhuur van een stacaravan als het laatste gebruik als vaste verblijfplaats geldt, de stacaravan aangesloten is op nutsvoorzieningen en een immobiel karakter heeft
 • bij de verkoop/verhuur van een beschermd gebouw
 • bij de verkoop/verhuur van een gebouw uitsluitend gebruikt voor een niet-residentiële functie

Wanneer is een EPC niet verplicht ?

Een EPC is niet noodzakelijk :

 • bij de verkoop van een deel van de eigendom, bv. bij echtscheiding of erfenis door één van de partijen
 • bij de verhuur met een huurcontract van minder dan twee maanden, bv. vakantiewoning
 • bij de verkoop van enkel naakte eigendom of vruchtgebruik
 • bij het instellen van opstal, erfpacht, ruilakte, gerechtelijke onteigening
 • bij woningen met een huurovereenkomst van voor 1/1/2009
 • bij een onderverhuur
 • bij het opnieuw verkopen/verhuren van een gebouw met een nog geldig EPC of een geldig EPC bouw
 • bij de verhuur van een serviceflat met dagprijs en zonder huurovereenkomst
 • bij de verkoop/verhuur van een onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning
 • bij de verkoop/verhuur van een woonboot
 • bij de verkoop van een religieus gebouw, bv. klooster
 • bij de verkoop/verhuur zonder enige vorm van publicatie, bv. tussen familieleden
 • bij het schenken of erven van een woning
 • bij een gerechtelijke onteigening

Wat te doen in geval van een klacht betreffende een EPC, een deskundige of een advertentie ?

Een klacht over een energiedeskundige, het niet ontvangen van een EPC, vastgestelde fouten in een EPC of een foutieve advertentie kan men melden aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Gebruik hiervoor het EPC klachtenformulier.

Bestaat er een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen?

Sinds 1 januari 2023 geldt de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen. Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, en dit binnen de 5 jaar na aankoop (en andere overdrachten). Deze renovatie moet bewezen worden met een nieuw EPC!

Renovatieplicht, wat bij slopen of tijdelijke contructies?

Wat binnen de 5 jaar na het verwerven wordt gesloopt, moet niet voldoen aan de renovatieverplichting.

Tijdelijke constructies, die minder dan 2 jaar in gebruik worden genomen, moeten niet voldoen aan de renovatieverplichting.

Mijn woning is geregistreerd bouwkundig erfgoed, ben ik verplicht om te renoveren?

Een woongebouw dat een beschermd monument, stads- of dorpsgezicht is of voorkomt op de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, is vrijgesteld van de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.

Geldt de renovatieplicht ook bij de aankoop van één appartement in een gebouw met meerdere appartementen (en mede-eigenaars)?

Ja. Het renoveren tot label D of beter is een wettelijke verplichting voor elk appartement dat vanaf 2023 wordt aangekocht, ook als de andere appartementen niet van eigenaar veranderen. Voor de renovatie kunnen werken nodig zijn aan gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Welke zijn de sancties bij het niet, of laattijdig, uitvoeren van de opgelegde renovatie ?

Als u de renovatieverplichting niet naleeft, riskeert u een administratieve geldboete van 500 euro tot 200.000 euro.
Let op, deze boete heft de verplichting niet op: het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap legt meteen een nieuwe termijn vast waarbinnen u aan de verplichting zal moeten voldoen.

Moet er voor een bouwvallige woning ook een EPC opgemaakt worden ?

Ja, ook voor bouwvallige woningen moet er een EPC opgemaakt worden, ook als deze door de burgemeester ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn.

Is een EPC nodig bij de hernieuwing van een handelshuur?

Als de huurovereenkomst met dezelfde huurder wordt verlengd, is het niet verplicht te beschikken over een geldig EPC.
Wordt een gebouweenheid opnieuw te huur aangeboden aan een nieuwe huurder, dan is het wel verplicht om over een geldig EPC te beschikken. En dit tenlaaatste op de dag van de contract ondertekening.

Blecon is gecertifieerd en geregistreerd voor het opmaken van EPC R, EPC kNR en EPC NR

Blecon EPC
ECP isolatie muur